2008. március 2. | Hitben járunk, nem látásban

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Az eredeti szövegben a Biblia Krisztusról szóló aktuális rémáról, igazságról beszél, melyet a prédikáló hirdet. Az ;igehirdetésnek, evangelizálásnak a szellemi jelentősége abban áll, hogy megteremti a hit számára a szellemi feltételeket. Ha a szellemi újjászületés nem történik meg, akkor esélye sincs az embernek, hogy felfogja azt a láthatatlan, végtelen ;világot, ami a látható világot körülveszi. A bibliai hit a remélt és nem a ;látott dolgokra irányul. Amikor az isteni dolgokat prédikálják, ;az reménységet hoz létre az emberben. A reménység által nem változik meg az élete, csak stabilizálja a lelkét és a szellemét egy pozitív állapotban.

Elhangzott dalok

 • Az Úr győz, az Úr győz
 • Nagy és hatalmas Ő
 • Futok a hitpályán
 • Egyedül Te vagy az Isten
 • Mikor pedig hallani fogtok
 • Engem felhoztál a völgyek mélyéről (Téged vár a Föld)
 • Nevemen hívtál el (Tőled élek én)
 • Teljes hit és öröm van Tenálad
 • Végy most erőt

Elhangzott igék

 • Márk Evangéliuma 2,3-12.
 • Róma levél 10,17.
 • Róma levél 1,17.
 • I. Korintus levél 2,14.
 • János Evangéliuma 3,1-3.
 • Apostolok Cselekedetei 2,1-4.
 • János Evangéliuma 7,37-38.
 • Kolosse levél 2,15.
 • Zsidó levél 11,1.
 • Filippi levél 1,6.
 • Róma levél 4,18-22.
 • Zsidó levél 11,7.
 • Jónás levél 2,4-11.
 • Zsidó levél 10,35-36.
 • Zsidó levél 3,14.
 • Zsidó levél 12,2.
 • János Evangéliuma 17.
 • Zsidó levél 10,39.