2008. november 9. | A hármas kötél nem szakad el

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A tapasztalaton alapuló társválasztás könnyen vezet tévútra, mert elnyomja az ember intuitív képességét. Ábrahám tisztában volt azzal, hogy fiának, Izsáknak nem empirikus alapon kell társat választania. Nem akarta, hogy Izsák bálványimádó lányt vegyen feleségül, mert ;nem tudott volna egybeforrni a szívük. Csak azonos szellemi alapon jön létre tartós házasság. Az ilyen házasság a hármas kötélhez hasonlít: a két egységben álló félnek külön is kapcsolata van Istennel, és ez a hármas szövetség erős egységet alkot. Nemcsak Ábrahám szolgájában, hanem Lábánban és Bethuélben is létrejött egy belső bizonyosság, hogy a lánykérés az Úrtól van.

Elhangzott dalok

 • Az Úr megmentett engem
 • Volt egyszer egy olyan vasárnap
 • Hallom, hogy szól egy szent riadó
 • Neved ad csak védelmet
 • Tűz borított el engem (Kell egy szó)
 • Mi Urunk, mily felséges a Te neved
 • Ha erőm elfogyna
 • Kegyelmed rám szállt

Elhangzott igék

 • Mózes I. könyve 24,4-8.
 • Mózes I. könyve 24,12-14.
 • Mózes I. könyve 24,50-51.
 • Mózes I. könyve 24,58-59.
 • Mózes I. könyve 24,63-64; 67.
 • Jakab levél 3,15.