2017. október 29. | Isten népének sorsa, közössége, az Egyház és a nagy Babilon

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A Máté evangéliuma 13. fejezetében olvashatjuk a Názáreti Jézus Krisztus prófétikus példázatát a szántóföldbe vetett gabonamagról és a konkolyperjéről, amelyben tökéletes egyszerűséggel leírja a keresztény világ történelmi alakulását. Precízen, pontosan előrejelzi, hogy Isten országának fiai, az igaz egyház össze fog keveredni a hamis egyházzal és hosszú ideig szoros szimbiózisban fognak együtt élni. A jó és a rossz párhuzamosan fog növekedni. Isten még angyalainak sem engedi meg, hogy ebbe a szinkretizmuson alapuló szellemi, erkölcsi állapotba beavatkozzanak, nehogy igazakat szaggassanak ki. Amikor az aratás ideje eljön, az Úr ezt a kettőt elkezdi szétválasztani; nagy valószínűséggel ennek kezdeti stádiumában élünk. A Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében azt mondja a Szentlélek, hogy mielőtt a Messiás visszajönne, Isten az egész univerzumot megrázza. Ennek az ítéletidőszaknak a célja, hogy Isten szétválassza a romlott dolgokat a romolhatatlantól, az állhatatlanokat a rendíthetetlenektől és az új korszak számára előkészítse a terepet a régi Földön.

Elhangzott dalok

  • Felragyogott az élet
  • Biztos pont vagy Jézus
  • Égő szeretet
  • Minden harc csak út Feléd
  • Győztes korona

Elhangzott igék

  • Máté evangéliuma 13:24-30; 36- 43.
  • I. Korinthus levél 3:10-13.
  • II. Korinthus levél 11:3-4.
  • Zsidókhoz írt levél 12:25-29.
  • Jelenések könyve 17, 18. rész