2017. november 12. | Keresztény karizmatikus jelenségek az Úr követésének útján

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Máté evangéliuma 17,1–14-ig olvasható történet az Isten országa Földön történő megvalósulásának minden elemét tartalmazza. A Názáreti Jézus Krisztus ideiglenes metamorfózisa egy olyan prófétai kijelentés volt, amellyel bemutatta a tanítványai számára, hogy a második visszajövetelekor milyen dicsőségben és erőben fog megjelenni. A megdicsőült Mózes megjelenése azokat a szenteket jelképezi, akik a Földön az Úrban haltak meg, de az Úr eljövetelekor feltámadnak és dicsőségben fénylenek, mint angyali fénylények, Isten eljövendő országában. A dicsőségben megjelenő Illés azokat a megváltottakat, illetve az eszkatológiai egyházat jelképezi, akik elragadtatás által kerülnek Isten eljövendő országába. Péter, Jakab és János azt az Izraelt jelképezi, aki akkor lép be Isten dicső országába, amikor a Názáreti Jézus Krisztus szentjeivel együtt visszajön. A hegy lábánál lévő tömeg a nemzetek ítélet utáni maradékát jelképezi, akik a Bírótól jogot kapnak, hogy Isten eljövendő földi uralmába belépjenek és benne éljenek. A nemzetek számára ez lesz az aranykor, amelyben történelmi pályafutásuk csúcspontját elérik.   

Elhangzott dalok

 • Tánc, tánc, csak Érted van a tánc
 • Neved magasztalom én Uram
 • Add tovább, hogy Jézus él
 • Fény árad ránk
 • Hitvallás
 • Lelkem áldd az Urat

Elhangzott igék

 • Máté evangéliuma 17:1-14
 • 2.Péter 1:16-21
 • Habakuk könyve 3:3-4
 • Máté evangéliuma 13:43
 • Dániel könyve 12:3
 • 1.Korintus 15:50-53
 • 2.Korintus 3:16-18
 • 1.Thesszalonika 4:13-17
 • Apostolok Cselekedetei 1:6-7
 • Róma 11:25-27
 • Ezékiel könyve 37:21-27
 • Ézsaiás könyve 11:10-12