2017. december 10. | Jeruzsálem igazsága és szabadulása

Címkék:

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Ézsaiás próféta könyvének 62. fejezete Isten Cionnal és Jeruzsálemmel kapcsolatos elkötelezettségét hangsúlyozza. A prófétai látás Isten nyugtalanságát jelenti ki, ami addig tart, amíg Jeruzsálem igazságát a nemzetek meg nem ismerik, és Jeruzsálem szabadulása, szabadsága fáklyaként fog ragyogni az egész Földön. Cion és Jeruzsálem legnagyobb igazsága maga a Messiás. Dávid király felismerte az Ábrahámnak adott kijelentés hatalmas igazságát. Isten még Izrael létezése, illetve néppé válása előtt kijelentette Ábrahámnak, hogy Mórija hegyén, amely Jeruzsálemben található adja meg az egész emberiség és Izrael számára a gondviselést, az ellátást. A kijelentés középpontja, hogy a megváltásnak, mint történelmi eseménynek ezen a helyen kell megtörténni. Az evangélium és az apostolok tanúsága szerint a Messiás, a Názáreti Jézus Krisztus Jeruzsálemben mutatta be engesztelő áldozatát, itt támadt fel a halálból, az itt élő százhúsz tanítványának küldte el a Szent Szellemet, és itt született meg, illetve indult útjára az egyház. Az egyház menetelése a mennyei Cionban, Jeruzsálemben fog befejeződni, amely a földi Cion és Jeruzsálem szabadulását fogja jelenteni. Jeruzsálem másik nagy igazsága, hogy Izrael nemzeti öröksége és egyben spirituális központja.

Elhangzott dalok

 • Felkél Isten
 • Tudja meg a föld
 • Ha te is szereted Őt
 • Énekkel és tánccal
 • Ámen remix
 • Vonz a szereteted
 • Eljössz a felhőkön
 • Jézus már győzött

Elhangzott igék

 • Ézsaiás 62:1-7
 • Zsidókhoz írt levél 12:22-24
 • 2. Zsoltár 6
 • Rómabeliekhez írt levél 11:26
 • Máté evangéliuma 21:5
 • Sámuel 2. könyve 5:6-7
 • Apostolok Cselekedetei 1:9-11
 • Lukács evangéliuma 21:20-24
 • 79. Zsoltár 1-3
 • 76. Zsoltár 2:3
 • Zakariás könyve 12:2-4
 • 132. Zsoltár 13-14