2014. június 22. | Karizmatikus jelenségek

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A karizmatikus megtapasztalások lényege, hogy Isten természetfölötti jelenléte a Szentlélek közvetítésével megérkezik a hívő ember életébe, melynek különböző megnyilvánulásai vannak. A Názáreti Jézus Krisztus halálának engesztelő és helyettesítő jellegét és föltámadását nem lehet karizmatikus megtapasztalások nélkül hitelesen képviselni. Pál apostol azt mondja, hogy senki nem mondhatja Úrnak Jézust, csak a Szentlélek által. ;A Názáreti Jézus Krisztus Úrrá avatása és fölkenetése a Mennyben történt, mely esemény korona tanúja az Atyán kívül a Szentlélek, akit pontosan azért küldött el az Atya a Földre, hogy a Názáreti Jézus Krisztus személyéről, halálának engesztelő és helyettesítő jellegéről, valamint a hit által megszerezhető javakról nemcsak bizonyságot adjon, hanem közvetítse, realizálja, valósággá tegye a hívő emberek életében. ; ; ; ;

Elhangzott dalok

  • Az Úr megmentett engem
  • Örülj, örvendj, énekeljél
  • Esély az élet
  • Jerikó falai
  • Hajnalcsillag, feljöttél a homályból
  • Az éjszaka jön már
  • Úr Jézus, Megváltóm

Elhangzott igék

  • Apostolok Cselekedetei 9,3–8
  • 1 Korintus levél 12,3
  • Apostolok Cselekedetei 2,37–39