2015. március 1. | Hogyan töltjük be Isten törvényét?

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

A világtörténelemben Isten törvényét egyedül a Názáreti Jézus Krisztus, mint ember fia töltötte be hibátlanul és tökéletesen, ezzel lehetővé téve a törvény korszakának lezárását, s az új korszak elindítását. Ez nem jelentette Isten törvényének hatályon kívül helyezését, mivel a hegyi beszédben, amely Isten országának az alkotmánya, a Názáreti Jézus Krisztus annak érvényességét megerősítette, sőt bizonyos pontokon szigorította. Ezért Isten országába belépni, illetve Isten jelenlétében megmaradni törvénytelen módon nem lehet. ;Isten célja a törvénnyel pontosan az volt, hogy rádöbbentse az embert a bűnbeesés következményére, a természetében beállt negatív változásra, melynek következtében nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy a törvényt betöltse. ;Isten törvénye spirituális, ezért szellemi emberré kell válnunk, szükségünk van új szívre, új természetre, újjászületésre, amikor Isten a Szentlélek által szívünkbe írja törvényét. ; ; ; ; ;

Elhangzott dalok

 • Van egy csoda a szívemben
 • Nincsen más
 • Tánc, tánc, csak Érted van a tánc
 • Neved magasztalom, én Uram
 • Jerikó falai leomlanak
 • Nézz fel
 • Lesz feltámadás

Elhangzott igék

 • Máté Evangéliuma 5,17–20
 • Ézsaiás könyve 59,2–3
 • Zsidókhoz írt levél 4,15–16
 • Róma levél 7,15–17
 • 1. Korintus levél 2, 12. 14.
 • Mózes II. könyve 20,2–11
 • Mózes II. könyve 20,12–17
 • Jakab levél 2,10–11
 • Róma levél 13,9–10
 • Máté Evangéliuma 24,12
 • 1. János levél 2,4
 • Máté Evangéliuma 23,23
 • 2. Korintus levél 3,3